Home | About us | Products | Services | Join us | Contact

Search:

แบนเนอร์สินค้า

ประเภทสินค้า

ถุงมือตรวจโรค ชนิดมีแป้ง ยี่ห้อ เมก้าโกลฟ ขนาด XS,S,M,Lราคา: - บาท

รหัสสินค้า:  20130138
ยี่ห้อ:  
รุ่น:  
สภาพสินค้า:  สินค้าใหม่

รายละเอียด:

ถุงมือตรวจโรค ชนิดมีแป้ง ยี่ห้อ ซาโตรี่ ขนาด XS,S,M,L

  • 1 กล่องมี 100 ชิ้น
  • 1 ลังมี 20 กล่อง